Ο Εργατικός Σύλλογος Ελλήνων Κεμπέκ είναι ταξικός, μαζικός, δημοκρατικός οργανισμός, αυτόνομος κι’ ανεξάρτητος από κυβερνήσεις και πολιτικές οργανώσεις, που συνενώνει χωρίς διάκριση φύλου, θρησκευτικών, ιδεολογικών ή πολιτικών πεποιθήσεων τους Έλληνες εργαζόμενους του Κεμπέκ.

Μέσα απ’ τις υπηρεσίες του ενημερώνει τους Έλληνες μετανάστες, τους βοηθά στις ενέργειές τους ν’ αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους, να επωφεληθούν από υπηρεσίες και κοινωνικά προγράμματα, να διεκδικήσουν εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματά τους.

Προωθεί την αρμονική ένταξη των Ελλήνων μεταναστών στην ευρύτερη κοινωνία υποδοχής, μέσω μιας πολιτικής που πρέπει να τους παρέχει όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται, να διευκολύνει την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας του τόπου, να κατοχυρώνει την ίση μεταχείριση στη δουλειά και στις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα και γενικά να εξασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλους του τομείς της κοινωνίας.

Παράλληλα, αγωνίζεται για την αναγνώριση της προσφοράς των μεταναστών στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της κεμπεκιώτικης και καναδικής κοινωνίας, τον σεβασμό και την υποστήριξη του δικαιώματός τους να διατηρήσουν τη μητρική τους γλώσσα και να προβάλουν τη πολιτιστική τους κληρονομιά.

Ο Εργατικός Σύλλογος καλλιεργεί στα μέλη του τις αρχές της ενότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και του αλληλοσεβασμού με όλους τους Κεμπεκιώτες εργαζόμενους, ανεξάρτητα από την εθνική τους καταγωγή.

Συμμετέχει ενεργά στους αγώνες του εργατικού, λαϊκού και προοδευτικού κινήματος κι’ αποτελεί γέφυρα φιλίας και αλληλεγγύης της ελληνικής παροικίας με την ευρύτερη κοινωνία. Μέσα από τις σχέσεις αυτές προωθεί λύσεις και στα ιδιαίτερα προβλήματα του απόδημου Ελληνισμού και προβάλλει τα εθνικά θέματα της ιδιαίτερης πατρίδας μας, σύμφωνα με τα συμφέροντα του Ελληνικού Λαού.

Καταδικάζει κάθε εκδήλωση εθνικισμού, σοβινισμού, ρατσισμού ή διακρίσεων, όπως επίσης την καταπίεση και εκμετάλλευση ανθρωπου από άνθρωπο. Υποστηρίζει την ειρηνική επίλυση των διαφορών και την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας των χωρών με βάση το αμοιβαίο συμφέρον τους.

Αγωνίζεται για την ισοτιμία των δυο φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και καθοδηγεί τη νέα γεννια στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της μέσα από την ενεργή συμμετοχή της στους κοινωνικούς αγώνες.

Η διαφάνεια και ο δημοκρατικός τρόπος λειτουργίας αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του Εργατικού Συλλόγου. Η Γενική Συνέλευση των μελών του αποτελεί το κυρίαρχο σώμα και οι κανονισμοί του κατοχυρώνουν το δικαίωμα της πλήρους ενημέρωσης, της ισότητας όλων των μελών, της ελεύθερης και υπεύθυνης έκφρασης όλων των γνωμών, την προστασία των δικαιωμάτων της μειοψηφίας αλλά και τον σεβασμό στις αποφάσεις που παίρνονται με βάση την δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας των μελών του.

Η δύναμη και επιρροή του Εργατικού Συλλόγου πηγάζουν απο τη μαζικότητά του, την ενεργή συμμετοχή των Ελλήνων εργαζομένων στις δραστηριότητές του και γενικότερα από τη συνειδητοποίηση της ανάγκης συλλογικής αντιμετώπισης των προβλημάτων τους.