Διεύθυνση: 5359 Ave du Parc Montreal, QC, Canada H2V 4G9 (χάρτης)

Τηλέφωνο: +1-514-279-3526

Fax: +1-514-270-6778

Ωράριο: καθημερινές 10:00-15:00