Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 η Βιβλιοθήκη παραμένει κλειστή.