Προσφορά Εργασίας

αναρτήθηκε σε: Ανακοινώσεις | 0

Ο εργατικός σύλλογος Ελλήνων του Κεμπέκ ζητάει άτομο να εργαστεί στις κοινωνικές υπηρεσίες του εργατικού συλλόγου.
Πρόκειται για θέση εργασίας μερικής απασχόλησης (temps partiel), 25 ώρες την εβδομάδα, πρωινές ώρες και είναι διαθέσιμη για όσους πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  • Άριστη γνώση Ελληνικών και Γαλλικών (γραπτά και προφορικά)..
  • Προϋπηρεσία έμμισθη ή εθελοντική σε ΜΚΟ, Κοινωνικούς οργανισμούς, ή κρατικές υπηρεσίες σε Ελλάδα ή Καναδά.
  • Βασικές γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
  • Καλές επικοινωνιακές δυνατότητες
  • Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών

Για την θέση εργασίας θα προτιμηθούν υποψήφιοι με εμπειρία σχετική με:

  • Τα εργασιακά δικαιώματα στο Κεμπέκ
  • Τις μεταναστευτικές διαδικασίες στο Κεμπέκ
  • Τα δικαιώματα των ενοικιαστών στο Κεμπέκ
  • Τα φορολογικά και άλλα μέτρα οικονομικής στήριξης της οικογένειας
  • Τις διαδικασίες συνταξιοδότησης σε Ελλάδα και Καναδά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους και μία συστατική επιστολή στο email του συλλόγου assoc.travail.grecs@hotmail.com μέχρι και τις 15 Απρίλη 2021. Οι συνεντεύξεις των επιλεγμένων υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε καθημερινά 10 μ.μ. με 3 μ.μ. στο τηλέφονω 514-916-0191 ή 5 μ.μ. με 7 μ.μ. στο τηλέφονω 514-572-4643.