Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 η Ομάδα για παιδιά δεν συναντιέται.