Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 η Λέσχη παραμένει κλειστή.